Jongerencoaching

Jongerencoaching richt zich op jongeren tussen de 16 en 23 jaar die hun motivatie in school, studie en werk kwijt zijn en niet goed weten wat ze met hun leven aan moeten vangen. In mijn werk als docent heb ik veel jongeren met deze problemen ontmoet.

De oorzaak van veel van deze problemen is divers. Vaak gaat het om een combinatie van: verkeerde schoolkeuze, problemen thuis of in de vriendengroep, pesten, onvoldoende sociale vaardigheden of het worstelen met het volwassen worden. Deze problemen kunnen tot gevolg hebben dat jongeren het geloof in eigen kunnen- en mogelijkheden kwijtraken en in een spiraal van negativiteit terecht komen. Jongeren hebben vervolgens de neiging om te gaan onder-presteren, spijbelen en zich af te zetten tegen school en docenten. Al deze dingen tezamen zorgen er vaak voor dat de jongeren de band met school en directe omgeving kwijt raken.

Coaching kan een jongere het vertrouwen in eigen kunnen en daarmee een toekomstperspectief teruggeven, waarbij school en opleiding weer een belangrijke rol gaan spelen. Ga naar tarieven.

Samengevat:

  • Kennismaken, samen verkennen van de problematiek en bepalen wat het doel van de intervisie is.
  • Bepalen welke aanpak het beste past. Dat kan betekenen dat ouders/verzorgers deels betrokken worden bij het traject, maar dat is geen vanzelfsprekendheid.
  • Afspraken maken over werkwijze en duur van het traject
  • Sessies van anderhalf uur
  • Meestal om de twee á drie weken, met tussentijdse thuiswerk opdrachten
  • 5 – 8 sessies