Intervisie

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij er samen met een aantal collega’s, nagedacht wordt over vragen en knelpunten in de eigen werksituatie aan de hand van een ingebrachte casus.

Aan u en uw collega’s worden vragen gesteld – ook door de coach –  waardoor gezamenlijk het ingebrachte probleem wordt geanalyseerd en een beeld wordt ontwikkeld hoe hierin te handelen. Daarbij gaat het niet om standpunten in te nemen en die met hand en tand te verdedigen, maar om de dialoog te zoeken. Dat betekent luisteren en inleven in de ideeën van de ander om zo nieuwe inzichten te verkrijgen.

Een intervisie beslaat een langere periode, met een klein aantal vaste deelnemers. Vooraf worden met de deelnemers afspraken gemaakt over de spelregels, doelstellingen en de werkwijze van intervisie. Het proces vraagt van de deelnemers basisvaardigheden als open vragen stellen, analytisch vermogen en doelgerichtheid. De rol van de coach is die van procesbewaker. Als coach kan ik een bijdrage leveren aan het opstarten en begeleiden van een intervisietraject. Een intervisietraject kan het persoonlijke- en professionele handelen bevorderen.

Samengevat:

  • Kennismaken, samen verkennen van de problematiek en bepalen wat het doel van de intervisie is.
  • Bepalen welke deelnemers nodig zijn voor het traject.
  • Afspraken maken over werkwijze en duur van het traject
  • Sessies van ongeveer 2 uur
  • Meestal om de twee á drie weken, met tussentijdse thuiswerkopdrachten
  • Totaal 5 tot 8 sessie