Werkwijze

Doel van coaching

Coaching is gericht op ontwikkeling van zelfinzicht, verantwoordelijkheidsgevoel en geloof in jezelf. De nadruk ligt daarbij op het leren zien van de eigen mogelijkheden en kwaliteiten. Die stellen de coachee in staat belemmeringen en obstakels, die een evenwichtig functioneren in de weg staan, te overwinnen. Coachen is een effectief middel om nieuwe oplossingen te vinden en aangeleerde gewoontes, sleur of routines te doorbreken. Coachen kan zorgen voor meer zekerheid en meer stabiliteit in het leven.

Hoe gaat het in zijn werk?

Wanneer iemand een coachingstraject aangaat onderzoek hij/zijn eigen kunnen en grenzen. Hij/zij haalt, onder begeleiding van een coach, het beste van zichzelf naar boven. Dat is hard werken: gesprekken voeren, oefeningen doen, huiswerk maken, reflecteren.

Wat is de zin van coaching

Door coaching is iemand in staat verandering aan te brengen in de eigen situatie. Bijvoorbeeld als men vastloopt in werk of persoonlijk leven. Of wanneer men merkt dat tegenvallende gebeurtenissen werk- en levensplezier ernstig verminderen en beïnvloeden. Motivatie om werkelijk iets te veranderen is de sleutel tot succes. Coaching kan daarbij ondersteunen.

Wat is mijn werkwijze

Ik werk vanuit de gedachte dat iedereen, samen met de coach, in staat is om veranderingen aan te brengen.

Dat betekent: samen een traject ingaan waarvan de afloop niet van te voren vaststaat. Luisteren en een sterk inlevingsvermogen zijn daarbij mijn sleutelbegrippen. Vooral wil ik dat mensen het gevoel krijgen en de zekerheid ontwikkelen dat ze uniek en waardevol zijn. De belangrijkste factor voor het slagen van een coachingstraject is de coachee zelf.

Samengevat kan coaching het volgende opleveren

  • Het zelfreflecterend vermogen is (verder) ontwikkeld, een zeer belangrijk leerproces dat niet stopt als de coaching is afgelopen;
  • Inzicht in kwaliteiten, beperkingen en blinde vlekken worden vergroot en dit is in te passen in (werk)gedrag en communicatie met anderen;
  • Opvattingen die belemmerend werken zijn bekend/losgelaten en in plaats daarvan worden nieuwe mogelijkheden gezien/gecreëerd en geïntegreerd in werk en leven;
  • Weten wat de eigen energiegevende en -nemende activiteiten zijn;
  • Bewust keuzes maken;
  • Grenzen ontdekken/kennen, stellen of juist overschrijden;
  • Betere balans hebben tussen werk en privé.