Over mij

Ik ben geboren en opgegroeid in Amsterdam.  Na de middelbare school ben ik gaan werken in de gehandicaptenzorg en jeugdhulpverlening. Begin jaren ’80 ben ik als docent pedagogiek gaan werken in het MBO onderwijs. Tussen 2006 en 2018 heb ik deel uitgemaakt van de locatieleiding van mijn school. Vanaf oktober 2018 richt ik mij geheel op coaching.

In de jaren ’70 heb ik een opleiding tot verpleegkundige/groepsleider gedaan. Daarna heb ik MO- pedagogiek gestudeerd in Utrecht. Begin ’00 heb ik de opleiding tot schoolleider gevolgd, waarna ik een masteropleiding heb gedaan (MEL, Master in Educational Leadership). In 2010 heb ik de opleiding tot academisch coach afgerond.

Op al deze verschillende werkterreinen en studiegebieden heb ik ervaring opgedaan in het omgaan, begeleiden en coachen van mensen.

Eigenschappen waaraan mensen in mijn omgeving mij herkennen zijn o.a. doorzettingsvermogen, betrouwbaarheid, bedachtzaamheid en een open mind. Daarnaast zijn keuzes die ik in mijn leven heb gemaakt en opgedane ervaringen, van invloed op mijn persoonlijke ontwikkeling. Dat alles heeft mij geleerd waar mijn mogelijkheden en grenzen liggen. Daardoor ook weet ik dat ik geduldig ben en in moeilijke situaties overzicht houd. Ik kan goed met stress omgaan en bezit een goed inlevingsvermogen: mensen voelen zich bij mij gauw op hun gemak.

Coaching betekent voor mij het ontwikkelen en vergroten van het zelfinzicht en het geloof in jezelf.

Daarbij moet de coachee het gevoel krijgen uniek en waardevol te zijn.

Ik werk vanuit het idee dat de mens in staat is zelf betekenis te geven aan zijn leven. Dat gevoel van betekenis komt niet vanzelf en vaak zijn mensen door allerlei omstandigheden daar van weggeraakt. Coaching kan mensen die betekenis weer teruggeven.