Uitgangspunten

De intake is vrijblijvend; Ik werk in openheid en wederzijds vertrouwen;
U bekijkt de vraag vanuit de context van uw functioneren in uw werk (omgeving).

De coachie is zelf verantwoordelijk voor de coachvraag(stelling) en voor het eigen leerproces;
Als coach faciliteer ik het proces en zorg voor de kadering van de coachvraag;
Ook is de coachieĀ  verantwoordelijk van de terugkoppeling van/over het coachtraject naar de organisatie;
De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk. Ik doe daar geen inhoudelijke mededelingen over aan de organisatie/opdrachtgever;
Als coach houd ik me aan de ethische gedragscode van de Nobco.